0362404968

nxtruong7891nd@gmail.com

Xây dựng - Nội thất

Thùng đan lưới, sóng hở

04-12-2018 Nguyễn Linh Xây dựng - Nội thất 135

Thùng đan lưới, sóng hở
Kích thước:

 

525 x 355 x 150
610 x 420 x 310
610 x 420 x 390
610 x 420 x 150
610 x 420 x 100
715 x 465 x 330
560 x 375 x 300
1186 x 886 x 668
595 x 400 x 190
525 x 370 x 215
780 x 500 x 430
585 x 385 x 180
850 x 630 x 525
490 x 360 x 135
400 x 280 x 120
800 x 495 x 445
520 x 370 x 310
595 x 400 x 305

  • Màu sắc: xanh lá, xanhdương, đỏ, vàng

 

 

 

 

  • Chất liệu nhựa PP
  • Hàng Việt Nam mới 100%  

 Thông tin liên hệ

Người đăng:
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ: