01662404968

nxtruong7891nd@gmail.com

Điện máy

Máy bộ đàm HYT TC 508UHF

22-09-2018 Cty Thiên Long Điện máy 25

Máy bộ đàm Motorola Mag One A8

18-09-2018 Cty Thiên Long Điện máy 24

Bộ đàm Motorola GP -3588

15-09-2018 Cty Thiên Long Điện máy 32

Bộ đàm giá tốt TK 720

09-09-2018 Cty Thiên Long Điện máy 33

kho lạnh

11-10-2018 nguyễn thị kiêm mến Điện máy 44