01662404968

nxtruong7891nd@gmail.com

Điện máy

Máy bộ đàm Motorola Mag One A8

18-09-2018 Cty Thiên Long Điện máy 55

Bộ đàm Motorola GP -3588

15-09-2018 Cty Thiên Long Điện máy 82

Bộ đàm giá tốt TK 720

09-09-2018 Cty Thiên Long Điện máy 81

kho lạnh

24-11-2018 nguyễn thị kiêm mến Điện máy 110

Bộ đàm TK P701

07-09-2018 Cty Thiên Long Điện máy 75

Bộ đàm chính hãng IR-669 4W

31-08-2018 Cty Thiên Long Điện máy 80